skip to Main Content
Váš partner v protikoróznej ochrane

Stručné informácie

Spoločnosť ELMON SK s.r.o. patrí k popredným spoločnostiam pôsobiacim v špecializovanej energetike. Zameriavame sa na aktívnu protikoróznu ochranu strategických podzemných úložných zariadení. V tejto oblasti patríme medzi lídrov na slovenskom trhu. Okrem toho sa naša spoločnosť venuje elektromontážnym prácam s prioritou na šetrný prístup k životnému prostrediu a efektívne využívanie energií.

ZNACKA ISO 14001 EEE
ZNACKA ISO 18001 EEE
ZNACKA ISO 9001 EEE
Back To Top