skip to Main Content

Názov stavby

Rok

Objednávateľ

Uzemnenie trasového uzáveru Šaľa, Jašíkova ulica

Vodojem Žabokreky nad Nitrou a Uhrovec – elektročasť a nn prípojka

PD – Šalgočka-čerpacia stanica, výmena signalizačného kábla a nn prípojka

Centrum jednodňovej zdravotnej starostlivosti Diamond Medical – elektroinštalácia

Revízie vyhradených elektrických zariadení a bleskozvodov

Rekonštrukcia výrobných a skladových priestorov vinárstva elektroinštalácia a nn prípojka

Prípojnicový systém CANALIS 630A

Montáž osvetlenia výrobných priestorov nad a pod plošinou KARDEX

 

2009

2009

2011

2014

2017

2017

2017

2018

SPP – distribúcia, a.s.

ZsVS, a.s.

ZsVS, a.s.

Diamond Medical s.r.o.

Trnavská teplárenská, a.s.

AGROVINOL, spol. s r.o.

Marel Slovakia, s.r.o.

ZKW Slovakia s.r.o.

Fotogaléria

Back To Top