skip to Main Content

Naša spoločnosť disponuje najmodernejšími meracími prístrojmi na zisťovanie presného uloženia podzemných vedení ako aj ich hĺbky a smeru pretekajúceho prúdu.

Back To Top