skip to Main Content

Meranie stavu povlaku úložného zariadenia zahrňuje nasledujúce operácie:

  • Vyhľadanie a identifikácia úložného zariadenia
  • Identifikácia defektov na povlaku pomocou špeciálnym meracích prístrojov
  • Zameriavanie orientačných a kľúčových bodov v súradnicovom systéme WGS
  • Meranie výšky krytia úložného zariadenia
  • Vyhodnotenie agresivity prostredia v závislosti na zdanlivom mernom odpore pôdy
Back To Top