skip to Main Content

História našej spoločnosti siaha do roku 1992, kedy bola založená prvá živnosť Ladislavom Kántorom starším. V roku 1996 sme prijali prvých zamestnancov a začali sme sa formovať ako malá rodinná firma. V roku 1997 sme realizovali našu prvú stavbu so zameraním na protikoróznu ochranu. Už o 6 rokov neskôr sme štartovali pilotný projekt aktívnej protikoróznej ochrany na miestnych sieťach. Následne sa spoločnosť transformovala na súčastnú právnu formu – ELMON SK s.r.o. Od roku 2015 využívame priestory prevádzky vo Veľkom Kýre, kde sme presunuli administratívu a aj výrobné a skladovacie priestory. Súčastne sme realizovali výskum v oblasti zvýšenia bezpečnosti a bezporuchovosti podzemných úložných zariadení. Výsledky tejto výskumnej práce sme registrovali úžitkovým vzorom CASMUS!

 

PROTIKORÓZNA OCHRANA

Momentálne patríme medzi lídrov na trhu aktívnej protikoróznej ochrany a zastrešujeme všetky fázy jej aplikácie:

  • projektovanie,
  • výstavba,
  • prevádzka,
  • údržba,
  • inšpekcia a zhodnotenie stavu funkčnosti.

 

ELEKTROINŠTALAČNÉ PRÁCE

Naša spoločnosť od roku 1992 realizuje aj elekroinštalačné práce. Počas týchto rokov prešla inštalácia elektrických zariadení výrazným pokrokom, ktoré sa nám darí zavádzať. Pri využívaní energií berieme ohľad na komfort zákazníka a hlavne na efektívne využívanie energií a šetrný prístup k enviromentu.

Čo je to korózia

Korózia je výsledkom procesu, ku ktorému dochádza vplyvom agresivity prostredia v ktorom sa objekt nachádza. Takýto spôsob porušenia materiálu výrazne ovplyvňuje životnosť objektu a v mnohých prípadoch je to z bezpečnostných ako aj strategických dôvodov neprípustné.

Náš tým odborníkov sa spomalením koróznej rýchlosti, prípadne jej úplným zastavením snaží predĺžiť životnosť, zvyšujeme bezpečnosť a znižujeme náklady na následné opravy.

Back To Top