skip to Main Content

Názov stavby a rozsah prác

Rok

Objednávateľ

Výstavba systému aktívnej katódovej ochrany na kompresorovej stanici KS04 Ivanka pri Nitre

– montáž 3 ks SKAO, 6 ks anódových uzemnení (FeSi + koľajnice) a súborov galvanických anód
– realizácia elektrických nn prípojok k SKAO
– osadenie meracích sond MS110 a MS200
– montáž spojovacích a prepojovacích objektov (DBR)

2006

SPP, a.s.

Výstavba a rekonštrukcia systémov aktívnej protikoróznej ochrany (APKO)

– montáž izolačných spojov prírubových, závitových a lepených
– vybudovanie vertikálnych a horizontálnych anódových uzemnení
– montáž SKAO – sklolaminátové kiosky a pilierové stanice SZKS
– realizácia elektrických nn prípojok k SKAO
– montáž meracích sond MS110
– montáž spojovacích a prepojovacích objektov (DBR a POP)

2008-2012

SPP – distribúcia, a.s.

Rekonštrukcia katódovej ochrany na nádržiach H101 a H102 prevádzky P2/SKP1 SLOVNAFT, a.s.

– dodatočný korózny prieskum
– výmena nefunkčného flexibilného anódového uzemnenia za koľajnicové anódy
– montáž meracej elektródy Cu/CuSO4 a meracej plôšky MCX 60F
– montáž spojovacích objektov (DBR)
– nastavenie parametrov katódovej ochrany 

2017

SAM-SHIPBUILDING AND MACHINERY, a.s.

Príprava strategického parku Nitra – SKAO Jelšovce a SKAO Lupka

– vybudovanie nových FeSi anódových uzemnení
– montáž sklolaminátového kiosku LBM1 a stanice KO SZKS
– realizácia elektrických nn prípojok k SKAO
– montáž meracích sond MS110
– montáž spojovacích a prepojovacích objektov (DBR)
– komplexné skúšky

2017

BEKOR s.r.o.

Fotogaléria

Back To Top